WordPress

Most Userd CMS

Ultimate Freedom

World Leading

Free to Use

WordPress is web software you can use to create websites!

It is Amazing! Over 60 million people have chosen WordPress to power the place on the web.

WordPress is web software you can use to create websites!

The core software is built by hundreds of community volunteers, and when you are ready for more there are thousands of plugins and themes available to transform your site into almost anything you can imagine. Over 60 million people have chosen WordPress to power the place on the web they call "home" - we would love you to join the family.

WordPress is web software you can use to create websites!

It is Amazing! Over 60 million people have chosen WordPress to power the place on the web.

Latest Blog Posts

เปิดเมนูบวบเพื่อสุขภาพและเคล็ดความอร่อยจากอาม่า

ตู้เป่ยซาน (???) กวีผู้มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินซ่ง (??แผ่นดินนี้ล่มไปหลังมองโกลเข้ายึดครองได้ในปีค.ศ.1279) ได้บท “ยอซือกวา” ไว้ว่า ???????,(จี-เหลียว-หลี-หู้-ยู่-เฉวียน-เซิง) ????????(ปู้-เจี้ยน-ซาน-หยง-อี้-จื้อ-ชิง) ???????,(ซู่-ยื่อ-หวี่-ฉิง-ชิว-เฉา-จ่าง)

อินโดนีเซียเผาทำลายยาไอซ์กว่า 2 ตัน

ทางการอินโดนีเซียมีพิธีเผาทำลายยาไอซ์กว่า 2 ตันในวันนี้ ขณะที่เร่งปราบปรามการค้ายาเสพติดในอินโดนีเซียมากขึ้น

วิธีทําให้ผิวขาว บอกลาผิวหม่นหมอง

1. การขัดผิว เป็น วิธีทําให้ผิวขาว ที่ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปจากผิว โดยการใช้สครับที่มีขายตามท้องตลาด หรือจะเป็นสครับจากธรรมชาติง่าย ๆ แต่ได้ผล ซึ่งมีหลากหลายสูตรให้เลือก ได้แก่ มะละกอ นมสด มะขามเปียก น้ำผึ้ง โยเกิร์ต มะนาว โดยนำอย่างใดอย่างหนึ่งมาผสมกับเกลือทะเลเพื่อให้มีเม็ดสำหรับขัดผิว เพียงเท่านี้คุณก็มีสครับขัดผิวได้ง่าย ๆ แล้ว หรือจะใช้ใยบวบในการช่วยขัดผิวก็ได้ การขัดผิวนี้จะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดลอกออกไป แล้วเผยผิวใหม่ที่แน่นอนว่าต้องสว่างใสกว่าเดิม และควรทำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อการปรนนิบัติและดูแลผิวอย่างต่อเนื่อง 2. เอเอชเอRead More >

เผยสถานประกอบการหักเงินผู้ประกันตนแต่ไม่นำส่งเกือบ50%

เลขาสปส. เผย 3 เดือน ผู้ประกันตนร้องเรียนปัญหา 1,392  พันเรื่อง  ชี้สถานประกอบการหักเงินแต่ไม่นำส่งมากสุด โวแก้ไขแล้วกว่า 1,355 เรื่อง หรือร้อยละ 97.39 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประกันตนแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน

^